Dubová podlaha

Použití podlahového topení pod dřevěnou podlahu

Stále více majitelů domů, kteří chtějí mít svůj dům útulnější a hřejivější volí dřevěné podlahy, zejména dubové podlahy se těší oblíbenosti a při správném výběru topného systému je podlahové vytápění populární volbou, protože podlahová topení jsou vhodná pro použití s dřevěnými podlahami.

Při použití podlahového topení u  dřevěné podlahy je klíčem zajištění tepelné vodivosti, nejlepší je při použití hustšího dřeva. To znamená že čím tenčí podlahový materiál a čím vyšší hustota, tím je kratší  bude doba ohřevu a celý systém vytápění bude reagovat  nejlépe.
Je také dobré si uvědomit , že použití měkkých dřevěných podlah jako je smrk, borovice a pod. může vytvořit tepelnou bariéru a a velice špatně bude přenášet a držet teplo, jelikož kvůli nízké hustotě a velké mu obsahu vzduchu izolují.

Maximální teplota a tlouštka podlahy pro podlahové topení

  • Všeobecně neexistují jasně daný pravidla pro tlouštku podlahy kterou lze použít s podlahovým topením pod dřevěnou podlahu, je všeobecně doporučováno že maximální tloušťka podlahy jak pod dřevěnou tak i laminátovou podlahu by neměla být větší jak 18mm, jakákoli tlustší podlaha by bránila přenášení tepla a efektivními výkonu tepelného systému.

  • Další faktor který je všeobecně dobrý dodržet je šířka podlahy aby se předcházelo deformacím, široké podlahy můžou vykazovat větší deformace než úzké, dobré je dodržet poměr tloušťky k šířce od 7 do 11. Tzn. Deska o tloušťce 16mm a šířce 160mm má ideální poměr 10
    .
  •  Kromě toho by se neměla překročit maximální teplota podlahy 27 ° C. Toto horní omezení teploty je zajištěno pomocí termostatu, který ovládá váš topný systém. Pokud hledáte termostat pro použití s ​​dřevěným nebo laminátovým podlahovým topením, existují  speciální termostaty které jsou  navrženy pro použití s ​​dřevěnou podlahou a chrání ji a automaticky a důsledně udržují podlahovou plochu v bezpečném a příjemném prostředí teplota.

  • Měli byste také vzít na vědomí, že maximální teplota podlahy znamená určitý maximální tepelný výkon, takže pokud uvažujete o použití podlahového vytápění jako jediného zdroje tepla, měli by jste udělat výpočet tepelných ztrát, aby se zajistilo, že podlahové vytápění splňuje požadavky na vytápění.

Efektivnost podlahového topení

  • Dřevěná podlaha se vyznačuje poměrně vysokým tepelným odporem s hodnotami mezi 0,05 – 0,1 m2K/W.

  • Jak již bylo napsáno dubová podlaha respektive dubové dřevo má vyšší hustotu a méně vzduchu proto trvá delší dobu než se podlaha zahřeje avšak poté drží déle teplo

  • Teplota vody při použití vodního tepelného vytápění se pohybuje pouze mezi 35-40°C.

Užitečné rady při instalaci podlahového topení pod dřevěnou podlahu

  • Systém je rychlý a snadný k instalaci a existuje řada možností jak z elektrických, tak z teplo vodních podlahových topných systémů. Níže naleznete několik tipů, které zajistí úspěšnou instalaci podlahového topení pod dřevěnou podlahou.

Zanechte rozšiřovací mezery 
Rozpěrná mezera by měla být ponechána kolem okrajů místnosti, Rozpěrná mezera kolem místnosti by měla být minimálně 10 mm, doporučujeme to však konzultovat  výrobcem topného systému nebo s odkazem na pokyny v instalčním manuálu

Zajistěte správný obsah vlhkosti
Dřevo je přírodní materiál, který absorbuje vlhkost kolem něj, což znamená, že vlhkost se liší v závislosti na prostředí. Pokud byste měli položit novou dřevěnou podlahu s příliš vysokým obsahem vlhkosti ve velmi suchém domě, dřevo by se mohlo vysušit, což by způsobilo zmenšení a otevření mezer mezi podlahovými deskami. Podlaha by mohla začít vrzat, když se zvedala od podlahových nosníků.

Naopak, pokud byste instalovali dřevěnou podlahu do domu, který byl podstatně vlhčí než obsah vlhkosti podlahových prken, podlaha by rozšířila šířku prken. V nejhorším scénáři by to znamenalo, že by se začala odělovat z podlahových nosníků nebo podkladu, což způsobilo vydutí podlahy.

To je důvod, proč je důležité zajistit, aby dřevěná podlaha měla správný obsah vlhkosti odpovídající obsahu vlhkosti prostředí, do kterého je podlaha instalována.

Nechte podlahu aklimatizovat a instalovat topný cyklus
Aklimatizace dřevěné podlahy na správný obsah vlhkosti je klíčem k tomu, že máte krásné a dlouhotrvající dřevěné podlahy. Vzhledem k tomu, že materiál se bude pohybovat v průběhu času, rozšiřuje se a kontrastuje s relativní vlhkostí způsobenou ročním obdobím, musí být okolo vybaveny dostatečným prostorem pro expanzi.

Toho je dosaženo tím, že necháte aklimatizovat podlahu na prostředí uvnitř místnosti, do které bude osazena. Součástí tohoto procesu je instalace topného cyklu, při kterém by měla být teplota podlahy udržována na 15 ° C a teplota vzduchu mezi 15-22 ° C. Relativní vlhkost vzduchu by měla být mezi 40-60%.

Po instalaci by se měla podlaha nejméně 48 hodin aklimatizovat, než systém znovu zapnete. Teplota podlahy by měla být omezena na 15 ° C a zvýšována o 1 ° C denně, dokud nebude dosažena požadovaná teplota podlahy

Nejnovější příspěvky

Štítky

Poslat poptávku

Plugin by:aaM